Hur vi påverkas

Psykologi är intressant. Jag håller precis på att läsa lite i en bok om hur barndomen påverkar hela ens vuxna liv. Det sägs att psykisk smärta påverkar för första gången barnet någon gång mellan befruktningsögonblicket och födelsen. Oberoende av när den inträffar kommer fostret eller barnet vid varje senare tillfälle då det möter psykisk smärta att försöka tränga bort den. Otroligt intressant. Det här stör barnets energiflöde i kroppen och symptom uppstår. Det här påverkar alltså resten av livet.