årstiderna

Italienaren Antonio Vivaldis De fyra årstiderna, eller Le Quattro Stagioni, är ett fint musikstycke, i form av fyra violinkonserter, som framkallar glada tankar och känslor. Tempot är högt och man kan se framför sig verkningarna av de olika årstiderna. Årstiderna är La primavera, L'estate, L'autunno och L'inverno, alltså Vår, Sommar, Höst och Vinter. En annan italienare, renässanskonstnären Sandro Botticelli, målade en tavla med namnet Primavera, vilken passar väldigt bra till musikstycket med samma namn. Det är ett vacket konstverk.